Publikacje i wystąpienia

24 grudnia 2014

Iwona Mirosz, Pięć zasad zarządzania ryzykiem w kancelarii prawnej, Radca Prawny 2011 nr 115-116

Iwona Mirosz, Pięć zasad zarządzania ryzykiem w kancelarii prawnej, Radca Prawny 2011 nr 115-116, str. 22.

Artykuł omawia ryzyka i zagrożenia związane z działalnością kancelarii prawnej, które są coraz większe ze względu na rosnące wymagania klientów korzystających z usług prawniczych oraz ogromną liczbę i złożoność przepisów prawnych.

Tekst artykułu

24 grudnia 2014

Iwona Mirosz, Daniel Bajer, W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwiązań, Służba zdrowia- Finanse profesjonalistów, 14.03.2011.

Artykuł Iwony Mirosz, i Daniela Bajera, W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwiązań, Służba Zdrowia- Finanse profesjonalistów, 14.03.2011.

Artykuł dotyczący rynku usług finansowych dla najbogatszych klientów banków i sposobach inwestowania przez nich pieniędzy.

Tekst artykułu

24 grudnia 2014

Iwona Mirosz, Hipoteka dla kilku wierzytelności, Dziennik Gazeta Prawna, 29.12.2010

Iwona Mirosz, Hipoteka dla kilku wierzytelności, Dziennik Gazeta Prawna, 29.12.2010

Artykuł poświęcony zmianie w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, a konkretnie możliwości zabezpieczania jedną hipoteką kilku wierzytelności, które przysługują temu samemu wierzycielowi.

Tekst artykułu:

24 grudnia 2014

Iwona Mirosz, Zmiany w księgach wieczystych, Dziennik Gazeta Prawna, 21.12.2010

Iwona Mirosz, Zmiany w księgach wieczystych, Dziennik Gazeta Prawna, 21.12.2010.

Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, której celem było dostosowanie hipoteki do aktualnych warunków społecznych i gospodarczych, uelastycznienie procesu ustanawiania i zmiany hipotek, obniżenia kosztów oraz ułatwienia jej stosowanie przez uczestników oborotu gospodarczego.

Tekst artykułu

24 grudnia 2014

Iwona Mirosz prelegentem na Kongresie Consumer Finance, 16.12.2010

Iwona Mirosz prowadziła 16 grudnia 2010 r. dyskusję na temat wpływu nowych regulacji – Dyrektywy CCD, Rekomendacji T i pozwów zbiorowych – na rynek consumer finance, na Kongresie Consumer Finance zorganizowanym przez Gdańską Akademię Bankową, KPF, pwc i Związek Firm Dooradztwa Finansowego.

  • Czy z punktu widzenia zarówno regulatora jak i banków wdrożenie rekomendacji przyniosło oczekiwane skutki?
  • Jak banki oceniają działania regulatora z perspektywy czasu?
  • Jak wdrożenie rekomendacji wpłynęło na: ofertę produktową banków, proces kredytowy, rozwój sieci dystrybucji, wartość i jakość portfela kredytowego, rynek pożyczkodawców, konsumpcję w ogóle?

Mec. Iwona Mirosz prowadzi dyskusję na temat przyszłości consumer finance w Polsce, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych.

Zobacz program Kongresu