Publikacje i wystąpienia

09 października 2013

Iwona Mirosz dla Telewizji Polsat o zapisie bankowym posiadacza rachunku na wypadek śmierci

Iwona Mirosz udzieliła wypowiedzi dla telewizji Polsat w programie Wydarzenia na temat możliwości dokonania przez posiadacza rachunku bankowego tzw. zapisu na wypadek śmierci – 9.10.2013.

Obejrzyj wypowiedź

14 maja 2013

Iwona Mirosz dla portalu onet.biznes: banki spółdzielcze i pakiet CRD IV

Niepokój w bankach spółdzielczych, związany z uchwaleniem dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR przez Parlament Europejski.

Mecenas Iwona Mirosz wyjaśnia specyfikę Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS – Institutional Protection Scheme), przewidzianego przez art. 108 CRR, który wpłynie na przyszłość banków spółdzielczych.

Czy IPS będzie dla banków spółdzielczych obowiązkowy? Czy muszą prowadzić go banki zrzeszające? Jaka będzie rola KNF we współtworzeniu IPS?

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi!

Obejrzyj wypowiedź Iwony Mirosz dla onet.biznes
Przeczytaj na portalu Newseria

Zobacz pakiet kapitałowy uchwalony przez Parlament Europejski:

Dyrektywa CRD IV
Rozporządzenie CRR

17 marca 2013

Iwona Mirosz prelegentem na konferencji Nowe Regulacje Rynku Kredytów Konsumenckich 17-18.03.2010

Iwona Mirosz na konferencji Nowe Regulacje Rynku Kredytów Konsumenckich, organizowanej przez Informedia Polska w dniach 17-18.03.2010, wygłosiła wykład „Informacje udzielane konsumentowi przed zawarciem umowy”.

Prelekcja dotyczyła obowiązków w zakresie reklamy, arkusza informacyjnego, oraz objaśniania udzielanych inormacji przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki.

Więcej o wydarzeniu