Publikacje i wystąpienia

28 grudnia 2014

Iwona Mirosz uczestnikiem debaty w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” nt. przyszłości banków spółdzielczych w świetle dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR

Mecenas Iwona Mirosz w dniu 10 maja 2013 r. uczestniczyła w debacie na temat przyszłości banków spółdzielczych, w siedzibie „Dziennika Gazety Prawnej”. W debacie wzięli udział przedstawiciele spółdzielczego sektora bankowego.

Jak rynek podchodzi do ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, kierowanych do banków spółdzielczych?

Czy należy konsolidować rynek banków spółdzielczych w Polsce?
Jak na ich działalność wpłynie IPS (Institutional Protection Scheme) – System Ochrony Instytucjonalnej, którego wprowadzenie wymusi uchwalone niedawno przez Parlament Europejski rozporządzenie CRR (Capital Requirements Regulation – Rozporządzenie ws. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych)?

Jakie specyficzne ryzyka wiążą się z działalnością banków spółdzielczych?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami debaty w „Dzienniku Gazecie Prawnej”!

28 grudnia 2014

Iwona Mirosz o obowiązkach banków wobec klientów w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem

Prawo zobowiązuje banki do poinformowania odpowiednio klienta o warunkach umowy czy zobowiązaniach, jakie na siebie bierze i wymaga, aby język tego przekazu był jasny i zrozumiały. Nawet litery powinny być odpowiedniej wielkości – mówi mec. Iwona Mirosz w wywiadzie dla Krzysztofa Sobczaka „Jak w banku”.

Wywiad został opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” z 27 stycznia 2013 r., nr 4 (3316).

Pełen tekst wywiadu

28 grudnia 2014

Iwona Mirosz w TVN CNBC: Czy rekomendacja M ograniczy działanie parabanków?

Rekomendacja M ograniczy działanie parabanków, zlikwiduje fikcyjne polisy lokacyjne. Komisja Nadzoru Finansowego chce odesłać do lamusa lokaty oparte na konstrukcji fikcyjnego ubezpieczenia. Wojciech Kwaśniak tłumaczył, że chodziło o to, by w razie ryzyka klient mógł skutecznie skorzystać z polisy. O konsekwencjach rekomendacji KNF-u dla klientów mówi Iwona Mirosz, radca prawny, ekspert Prawa Bankowego.

Obejrzyj program w TVN CNBC z udziałem Iwony Mirosz

28 grudnia 2014

Iwona Mirosz prelegentem na warsztatach Produkty Inwestycyjne zorganizowanych przez MM Conferences 12-13.12.2012

Iwona Mirosz podczas warsztatów Produkty Inwestycyjne organizowanych przez MM Conferences, które odbyły się w dniach 12-13 grudnia 2012 roku, wygłosiła prelekcję „Sankcje za niezastosowanie się do wytycznych KNF”.

28 grudnia 2014

Iwona Mirosz, Unia szykuje wyższe wymogi dla banków, Dziennik- Gazeta Prawna, nr 224, 19.11.2012

Iwona Mirosz, Unia szykuje wyższe wymogi dla banków, Dziennik- Gazeta Prawna, nr 224, 19.11.2012
Artykuł na temat zmian unijnego prawa dotyczącego polskiej bankowości spółdzielczej.

Cały tekst artykułu