Iwona Zabłocka-Kornas

Iwona Zabłocka-Kornas ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Banku Unii Gospodarczej S.A. (obecnie: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) oraz Kancelarii Radców Prawnych „AMICUS” Gieleta, Jabłońska, Zabłocka-Kornas, Zawisza spółka partnerska. Uczestniczyła w procesie tworzenia legislacji wewnętrznej w spółkach prawa handlowego, obsłudze organów spółek prawa handlowego, w prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie prawnicze w obsłudze przedsiębiorców z sektora energetycznego, farmaceutycznego,  bankowego oraz spółdzielczego.

Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami i organami ścigania. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i reklamy w prawie farmaceutycznym.

Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych, prawie energetycznym w zakresie rynku energii cieplnej, prawie farmaceutycznym w zakresie rynku szczepionek i reklamy, prawie autorskim, a także prawie umów .

Interesuje się historią, literaturą  science fiction i biograficzną oraz turystyką krajoznawczą.