Iwona Mirosz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge, a także Centrum Prawa Amerykańskiego i Międzynarodowego w Dallas w Teksasie.

Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i egzaminie radcowskim zdobywała doświadczenie w spółkach prawa handlowego, w kancelarii Kalwas i Partnerzy, jako partner w kancelariach Piontek, Rymar, Wiśniewski i Partnerzy oraz w międzynarodowej Kancelarii Bird&Bird, a także jako radca prawny w bankach.

Iwona Mirosz jest specjalistą prawa bankowego, gospodarczego, cywilnego i ochrony konsumenta. Posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie pracy jako prawnik wewnętrzny banku, w tym jako dyrektor departamentu prawnego Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce i w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Doświadczenie zawodowe Iwony Mirosz obejmuje m. in. utworzenie banku w Polsce i w Szwecji oraz oddziału instytucji kredytowej, precedensowe przeniesienie działalności banku na oddział instytucji kredytowej oraz likwidację banku, przygotowanie dla Komisji Europejskiej Raportu dotyczącego polskiego prawa bankowego i kredytów konsumenckich oraz Raportu dotyczącego prawa bankowego w krajach Europy środkowej i wschodniej oraz sporządzanie dokumentacji związanej z czynnościami bankowymi, ubezpieczeniami i zabezpieczaniem wierzytelności. Organizowała i wykonywała także funkcję Compliancew banku i międzynarodowej firmie prawniczej.

Iwona Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień z dziedziny bankowości, zarządzania ryzykiem i ochrony konsumenta. Jest też częstym wykładowcą na szkoleniach i konferencjach poświęconych tematyce bankowej, compliance oraz ochrony konsumenta.

 

Mecenas Mirosz jest także laureatką nagród i wyróżnień, m.in.:

  • w 2007 r. została wyróżniona odznaką Związków Banków Polskich za wkład w rozwój prawa i praktyki bankowej
  • w listopadzie 2009 r. uzyskała rekomendację kapituły ekspertów powołanych przez Gazetę Finansową wśród „20 rekomendowanych polskich kobiet prawa”
  • w marcu 2010 r. uzyskała rekomendację w kategorii „przedsiębiorcze prawniczki”
  • w sierpniu 2011 r. została jej przyznana rekomendacja działu „Prawo i Biznes” Gazety Finansowej wśród trzech rekomendowanych prawników w zakresie prawa bankowego
  • w grudniu 2012 r. została uhonorowana Medalem XXX lecia Samorządu Radców Prawnych za wkład w jego rozwój

Poza działalnością zawodową mec. Iwona Mirosz jest od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną dla środowiska prawniczego m.in jako Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (w latach 2009-2012), Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (w latach 2007-2010), członek zarządu a następnie członek Rady Fundacji Centrum Prawa Gospodarczego (w latach 1994-2011).

Jej zainteresowania obejmują także sport: pływanie, siatkówkę i biegi narciarskie, od lat czynnie uczestniczy w letnich i zimowych Spartakiadach Prawników oraz turystykę – działa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Turystycznym Servas.

Zna języki: angielski, szwedzki i rosyjski.

email: iwona.mirosz@mirosz-kancelaria.pl
telefon: +48 604 098 822
skype: imirosz