Blog

09.10 2015

PARLAMENT UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PRAWA BANKOWEGO LIKWIDUJĄCĄ BTE

Autor: Iwona Mirosz Kategoria:

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez Senat do nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, związaną z likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) z obrotu prawnego, dotychczas szeroko stosowanego przez banki wobec ich klientów. Chociaż Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 45/12 dał czas legislatorom na usunięcie BTE z obrotu prawnego do 1 sierpnia 2016 r. ustawa została uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu, ma ona wejść w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak możliwości wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki oraz SKOK-i postępowań sądowych w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego. Zgodnie z senacką poprawką limit kosztów sądowych w wysokości 1000 zł. w sprawach o roszczenia wynikających z czynności bankowych dotyczyć miał tylko sporów pomiędzy bankami a konsumentami, a nie wszystkimi klientami banków, jednak poprawka ta została odrzucona. Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu Prezydenta.