Blog ( 04 / 2016 )

08.04 2016

ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ PREZESA UOKiK W STOSUNKU DO PRZEDSIĘBIORCÓW- JUŻ 17 KWIETNIA BR. WCHDZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW.

Autor: Iwona Mirosz Kategoria: Pozostałe

Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów o oferowanie nieodpowiednich dla danych klientów usług finansowych, rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK o wydawanie decyzji o uznaniu danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolone postanowienie umowne, likwidację rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, wydawanie decyzji zobowiązaniowych i tymczasowych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”, możliwość wystąpienia przez Prezesa UOKiK przeciwko przedsiębiorcy bez konieczności wszczynania postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz wydłużenie okresu przedawnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do 3 lat.

WIĘCEJ