Blog

15.11 2019

Iwona Mirosz reprezentowała Kancelarię na dorocznej Konferencji IT@BANK, która w tym roku odbyła się w dniu 14 listopada w Warszawie.

Autor: Iwona Mirosz Kategoria: Pozostałe

Prelegenci Konferencji –  członkowie zarządu Związku Banków Polskich, przedstawiciele banków, fintechów, firm informatycznych i doradczych, a także Komisji Nadzoru Finansowego,  omawiali zagadnienia związane z przetwarzaniem danych w chmurze, innowacjami w bankowosci i zwiazanymi z nimi problemami, w tym  zaangażowania pracownikow, partnerstwa i konkurencji między bankami a fintechami, nawiązywania kontaktów z innowacyjnymi startupami.

Konferencję IT@BANK2019 otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związek Banków Polskich, który  stwierdził, że jednym z naważniejszych obecnie zadań banków i ich organizacji jest udział w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, odpowiedź na  wyzwania technologii 5G i Big Data. Krzysztof Pietraszkiewicz przybliżył także koncepcję Bankowego Centrum Bezpieczeństwa ZBP. Zapowiedział jego rozwój, podkreślił związane z tym szersze możliwości wykrywania cybernadużyć. Mówił również o planowanych ćwiczeniach z bezpieczeństwa dla polskiej bankowości. Stwierdził także, iż  należy wypracować szczegółowe zasady identyfikacji i weryfikacji  osób oraz podmiotów nawiązujących stosunki z bankami.

Prelegenci Konferencji  omawiali  między innymi aspekty związane z przetwarzaniem w chmurze obecnie i w najbliższej przyszłości. Jak stwierdził Marcin Białkowski, doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w październiku 2017 r. opublikowano pierwszy komunikat Komisji dotyczący przetwarzania w chmurze, a obecnie jest konsultowany projekt nowego komunikatu przeznaczonego dla rynku finansowego. Jak dodał, wciąż są problemy ze spełnieniem wymagań regulacyjnych. Poruszył też kwestię outsourcingu łańcuchowego i odpowiedzialności dostawcy.

Zwrocono także uwagę na konieczność zabezpieczenia danych znajdujących się w systemach banków oraz  restrykcyjny dostęp do danych osobowych i konieczność ich anonimizacji po wprowadzeniu RODO.