Blog

03.06 2015

Arkadiusz Kawulski prelegentem na szkoleniu ZMIANY W PRAWIE BANKOWYM – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY CRD IV w dniu 15 czerwca

Autor: Iwona Mirosz Kategoria:

Radca prawny Arkadiusz Kawulski, poprowadzi szkolenie na temat  najnowszych zmian w ustawie prawo bankowe.  Szkolenie organizuje spółka Bankowe Konferencje i Media w dniu 15 czerwca.  Głównym tematem szkolenia jest implementacja Dyrektywy CRD IV do polskiego porządku prawnego, która niesie za sobą szereg ważnych zmian dla banków oraz nadzoru bankowego. Zmiany związane są m.in. z polityką wynagrodzeń, whistleblowingiem, systemem zarządzania bankiem oraz zasadami badania i oceny nadzorczej. W związku z wdrożeniem dyrektywy, zwiększony jest zakres nadzoru nad bankami.