Bartosz Jankowski

Bartosz Jankowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył, jako stypendysta programu Erasmus, studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, a także podyplomowe studia prawa rynków kapitałowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe Bartosza obejmuje m.in. pracę w departamencie bankowości międzynarodowej kancelarii Allen&Overy, gdzie uczestniczył w opracowywaniu dokumentacji kredytowej i zabezpieczeń wierzytelności bankowych oraz w spółce doradztwa i pośrednictwa finansowego Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o., w której kierował pracą biura prawnego.

Bartosz posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju produktów finansowych, w szczególności bankowych i maklerskich. Odpowiedzialny był m.in. za uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej oraz kwestie compliance. Uczestniczył w pracach zespołu ds. wdrożenia dyrektywy MiFID w grupie Banku Pekao S.A. Obecnie doradza, miedzy innymi, domowi maklerskiemu i podmiotom zajmującym się pośrednictwem na rynku finansowym.

W wolnym czasie uprawia sport: siatkówkę, koszykówkę, nurkowanie i narciarstwo.

Zna języki angielski i włoski.

email: bartosz.jankowski@mirosz-kancelaria.pl
telefon: +48 695 333 448